Drukuj
Kategoria: Biznes

Rentowność jako podstawowy cel działania przyświeca każdemu uczestnikowi rynku, niezależnie do branży. Aby firma była rentowna musi sprzedawać (z zyskiem) swoje produkty, towary czy usługi. Sztuka sprzedaży, pozyskania nowych Klientów, utrzymania dotychczasowych czy zaktywizowania ich do generowania większych obrotów, to cały zespół działań koniecznych do wdrażania i monitorowania na wszystkich szczeblach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z elementów strategii sprzedażowej jest uczestnictwo w targach branżowych.

W dzisiejszych czasach rola targów znacząco się zmieniła, w porównaniu do sytuacji sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Hala targowa to już nie tylko miejsce do pozyskiwania nowych kontrahentów i zawierania transakcji. Wręcz przeciwnie, ilość podpisywanych kontraktów na targach maleje, ale rola tego typu imprez wręcz przeciwnie, cały czas rośnie.

Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że biznes to przede wszystkim kontakty. Jednocześnie w sytuacji ogromnej konkurencji na rynku, jednym z ważniejszych wyróżników wpływających na sukcesy sprzedażowe firm jest wizerunek. Współczesne targi branżowe służą więc głównie budowaniu wizerunku firmy i nawiązywania nowych kontaktów, na tym etapie jeszcze niekoniecznie handlowych. Te cele są realizowane przez niemalże wszystkie narzędzia możliwe do wykorzystania na imprezie targowej. Wizerunek firmy, przekładający się (często niemierzalnie) na wzrost sprzedaży, zwiększenie marży, pozyskanie nowych dostawców i uzyskanie korzystniejszych warunków dostaw, kształtowany jest zarówno sposobem zaaranżowania stoiska, jakością i niepowtarzalnością materiałów marketingowych, jak i poprzez nawiązywanie bliższych kontaktów i toczenie ciekawych dyskusji z potencjalnymi klientami i kontrahentami.

Wystawianie się na targach to duże przedsięwzięcie pod względem finansowym jak i organizacyjnym. Nie warto jednak szukać nadmiernych oszczędności w tym zakresie, gdyż inwestycja w kontakty i wizerunek prędzej czy później zwróci się z zyskiem. Istotne jest aby nie zginąć w tłumie wystawców i odwiedzających, aby zostać dostrzeżonym i zapamiętanym. To znów wspólne zadanie dla wielu działów danej firmy. Przygotowując się do uczestnictwa w targach wszyscy w firmie powinni o tym pamiętać.