Drukuj
Kategoria: Biznes

Zarządzanie personelem to problem wyjątkowo złożony i wielopłaszczyznowy. Obejmuje nie tylko proste zarządzanie czasem pracowników, nadzór nad przydziałem i wykonywaniem zadań. To także ocena kwalifikacji, zaangażowania i cech osobistych pracowników, kształtowanie ich motywacji do pracy. Wszystko to w celu maksymalnego wykorzystania do rozwoju firmy ich potencjału. Czy istnieje idealny sposób zarządzania personelem. Nie. Ale obecnie teoria i praktyka zarządzania wydatnie zbliżyła się do tego ideału.

Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem, lub też zarządzanie zasobami ludzkimi, już dawno wykroczyło poza sztywne ramy, i obecnie łączy zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, psychologii, medycyny i biologii, prawa, ergonomii, a nawet meteorologii czy matematyki. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla każdej firmy poważnie traktującej rozwój ma znaczenie strategiczne. Ludzie są bowiem jednym z najważniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa, a raczej ludzie dysponują zasobami niezbędnymi dla przedsiębiorstwa: wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami. A jako posiadacze bardzo specyficznych zasobów, wymagają też szczególnego traktowania, tym bardziej szczególnego, im bardziej innowacyjna jest firma.

Etap zerowy: workflow

Zarządzanie personelem wymaga stworzenia wygodnego i efektywnego środowiska pracy. Jednym z elementów tego środowiska jest system umożliwiający swego rodzaju ułatwienia i automatyzację pracy oraz dokładny i jednoznaczny przydział obowiązków, a także – z drugiej strony – ocenę efektywności pracowników. Rolę tę spełniają systemy typu workflow, czyli automatyzujące obieg dokumentów i informacji w firmie.

Poziom pierwszy: controlling personalny

Controlling personalny to już pierwszy krok do realnego, sprawnego zarządzania personelem. Sama filozofia kontrolingu zakłada bowiem znacznie szersze wykorzystanie informacji i jej kompleksową analizę. Z jednej strony umożliwia proste zbieranie danych np. dotyczących czasu pracy czy wydajności, ale też również umożliwia szczegółową analizę oraz prognozowanie zasobów ludzkich koniecznych do wykonania określonych zadań. Jest to więc system umożliwiający aktywne i dynamiczne zarządzanie pracownikami.

Cel: zadowolony pracownik to pracownik wydajny

Ostatecznym celem firmy jest jednak stworzenie takiego systemu zarządzania personelem, który pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału i umiejętności – zarówno twardych jak i miękkich – pracowników. Truizmem jest twierdzenie, że tylko zadowolony pracownik jest w stanie maksymalnie poświęcić dla rozwoju firmy. A do takiego celu prowadzą właśnie nowoczesne narzędzia zarządzania pracownikami – poprzez umiejętne wykorzystanie informacji pozyskiwanych z firmy oraz wiedzy, jaką daje „twarda” nauka – doprowadzenie do optymalnego wykorzystania zapału i umiejętności pracowników.

Więcej o systemach zarządzania personelem można przeczytać pod linkiem http://www.sente.pl/system-sente/zarzadzanie-personelem/