Drukuj
Kategoria: Biznes

Pomiar czasu pracy na stanowisku produkcyjnym może pomóc zidentyfikować najbardziej kosztowne elementy procesu produkcyjnego i przyczynić się do optymalizacji pracy. Uzyskane z pomiaru dane mogą potwierdzić informacje z przeprowadzonej wcześniej analizy procesów. Mogą też znacznie odbiegać od danych deklarowanych przez menadżerów. Jak przeprowadzić pomiar czasu pracy, aby dał rzeczywisty obraz tego, jak funkcjonuje produkcja?

Faza wstępna

Wstępną fazą pomiaru czasu pracy powinna być identyfikacja procesów, w wyniku której powstaną tzw. mapy czynności, na których możliwe będzie rejestrowanie pracy. Identyfikacja musi przebiegać z udziałem pracowników, których praca ma być poddawana pomiarowi. Jak mówi ekspert z firmy Nova Praxis:

- "Podstawą pomiaru są czynności występujące w danej firmie, unikalne dla niej i nierzadko nie występujące nigdzie indziej w tej samej formie. Dlatego nie warto wykorzystywać generalnych map czynności. Bardzo istotne jest również to, że pracownicy biorący udział w identyfikacji procesów mają szansę te procesy nazwać. Używanie stosowanego w praktyce słownictwa ułatwia późniejsze raportowanie czasu pracy i minimalizuje potrzebę zastanawiania się, co pod daną nazwą procesu się kryje".

Zidentyfikowane czynności realizowane przez pracowników są grupowane w procesy i przekładane na odpowiednie mapy czynności. Jest to również punkt wyjścia do dalszej analizy procesów.

Pomiar pracowników produkcji

Pracownicy fizyczni na stanowiskach produkcyjnych często wykonują dość powtarzalne operacje. Pomiar czasu pracy może obejmować krótszy okres, niż w przypadku działów administracji czy księgowości, gdzie realizowane zadania łączą się często z konkretnymi okresami w trakcie miesiąca (np. fakturowanie pod koniec miesiąca, płatności do dziesiątego dnia każdego miesiąca itp.) i gdzie pomiar trwa najczęściej 2 miesiące.

Idea pomiaru polega na samodzielnym raportowaniu czasu pracy przez pracowników. Rejestracja wykonywanych czynności odbywa się na poziomie elementarnych czynności, takich jak np. czas rozładunku, czas wyszukania dokumentów, czas przygotowania przezbrojenia itp. Pomiar dokonywany jest często na próbce 10-20% pracowników danej jednostki. Ze względu na powtarzalność pracy fizycznej, nie jest wymagana realizacja pomiaru na dużej próbie pracowników.

Narzędzia i aplikacje

Standardowo raportowanie czasu pracy odbywa się poprzez dedykowany system informatyczny. Wśród pracowników fizycznych, którzy nie mają dostępu do komputera, możliwe jest zastosowanie dedykowanych stacji pomiarowych. Są to rozwiązania oparte o aplikacje na tablet dotykowy, który posiada prosty interfejs użytkownika. Prostota i ergonomia narzędzi raportowania są kluczowe. Pomiar będzie efektywny tylko wtedy, kiedy w minimalnym stopniu będzie angażował objętych nim pracowników, a przy tym zagwarantuje jakość i szczegółowość zbieranych danych.

Narzędzia pomiaru mogą być współdzielone przez pracowników. Wyniki pomiaru spływają on-line do serwera, dzięki czemu mogą być na bieżąco weryfikowane. Wart uwagi jest tzw. pomiar ciągły, czyli raportowanie na bieżąco (a nie np. na koniec zmiany) aktualnie realizowanego zadania w aplikacji, która samodzielnie mierzy czas do momentu przełączenia zadania na inne.

Dane uzyskane z pomiaru czasu pracy, połączone z wynikami szczegółowej analizy procesów mogą być bazą do stworzenia rekomendacji dotyczących usprawnień w firmie.