Drukuj
Kategoria: Motoryzacja

Bez względu na to, czy budujesz stację paliw w celu prowadzenia sprzedaży detalicznej, czy też na potrzeby własnego taboru, projekt i wykonanie obiektu warto poświęcić specjalistom. Prawidłowe wykonanie i właściwa eksploatacja obiektu są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa środowiska, a przede wszystkim osób przebywających na stacji i w jej pobliżu.

Bezpieczna stacja paliw

Do podstawowych elementów wyposażenia stacji benzynowej należy zaliczyć zbiorniki do przechowywania paliw oraz urządzenia służące do ich dystrybucji. Każda stacja paliw musi posiadać też solidnie wykonane instalacje kanalizacyjne, urządzenia zapobiegające przenikaniu paliw do gruntu oraz wód powierzchniowych, oprzyrządowanie służące monitorowaniu magazynowanych substancji i aparaturę alarmującą o ewentualnych wyciekach. Poza tym wymagane jest zaopatrzenie stacji w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych do powietrza.

Zbiorniki na stacje paliw

"Do przechowywania paliw płynnych na stacjach benzynowych wykorzystuje się zbiorniki podziemne i naziemne. Za najbardziej bezpieczne uważa się zbiorniki podziemne, jednak w wielu sytuacjach bardziej opłacalne okazuje się korzystanie ze zbiorników naziemnych. Bardzo ważne jest przy tym wyposażenie zbiornika w systemy zabezpieczające przed wyciekami" – podpowiada nasz rozmówca z przedsiębiorstwa MiM Mariusz Mańkowski.

Obecnie największą popularnością wśród właścicieli stacji cieszą się lekkie zbiorniki z tworzyw sztucznych, a w przypadku zbiorników na ON zwłaszcza rozwiązania o konstrukcji dwupłaszczowej. Kupując zbiornik, trzeba pamiętać nie tylko o wyborze właściwej pojemności, ale przede wszystkim zgodności z wymogami UDT. Zbiornik powinien też być wyposażony w niezbędne oprzyrządowanie, a więc wydajną pompę, węże i przewód dystrybucyjny, nalewak, odpowietrznik itd. Wszystkie niezbędne wymagania w tym zakresie spełniają zbiorniki Kingspan, Emiliana Serbatoi oraz DESO, przeznaczone właśnie do magazynowania ON i PB. W katalogach tych producentów można znaleźć również zbiorniki na AdBlue.

Dystrybutory na stacje paliw

Do napełniania pojazdów płynnym paliwem ze zbiornika wykorzystuje się odmierzacze paliw ciekłych, nazywane potocznie dystrybutorami. Nowoczesne dystrybutory samoobsługowe są bardzo łatwe w użytkowaniu i zapewniają bardzo szybkie tankowanie pojazdów. Istotnym elementem dystrybutora jest licznik, który powinien zapewniać precyzyjną kontrolę nad ilością przelewanego paliwa. Również te urządzenia muszą spełniać restrykcyjne wymogi, w związku z czym raz na 25 miesięcy poddawane są legalizacji, chyba że wykorzystywane są w stacjach zakładowych, które nie prowadzą sprzedaży paliwa.