Drukuj
Kategoria: Projekty

Biznes, a segment technologiczny w szczególności, lubi posługiwać się skrótami, głównie o angielskim rodowodzie. RAM, CAD, CAM, CRM, CMS, ERP, MRP… Długo by można wymieniać. W publikacjach dotyczących technologii informatycznych stosowanych we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem stykamy się czasami ze skrótem WMS. Co on oznacza?

Jak podaje popularna internetowa encyklopedia, WMS (z ang. Warehouse Management System), to „program do zarządzania ruchem produktów w magazynach, wykorzystywany w logistyce”. To bardzo ogólne pokreślenie, obejmujące całą klasę różnorakich systemów, o bardzo zróżnicowanych możliwościach.

Wedle takiej definicji, programem WMS jest już prosty arkusz kalkulacyjny, do którego ręcznie wprowadza się  bieżące stany magazynowe. Od systemu zarządzania magazynem intuicyjnie jednak powinniśmy oczekiwać czegoś dużo więcej, niż bycia prostym odpowiednikiem tradycyjnego, papierowego katalogu magazynowego. I oczekiwania takie spełniają właśnie „pełne” systemy WMS.

Kartoteka magazynowa. I wiele, wiele więcej

Zinformatyzowanie procesów magazynowych w specjalistycznym systemie WMS umożliwia wprowadzenie zmian w gospodarce magazynowej, których nie dałoby się nigdy osiągnąć za pomocą prostego komputerowego systemu kartotekowego. Jakich? Systemy WMS znacznie ułatwiają, upraszczają wszelkie operacje magazynowe – przyjęcie towaru na magazyn, przesunięcia wewnątrzmagazynowe, rezerwacje, wyjście towaru. Pozwalają na znaczną automatyzację tych operacji – nie wymagają już ręcznego wprowadzania danych, gdyż umożliwiają automatyczne skanowanie etykiet, kodów pasków, znaczników radiowych. Można je również integrować z innymi systemami w firmie – handlowymi, zamówień, finansowo-księgowymi, transportowymi.

Czas również ma wartość

Systemy WMS skracają również czas wszelkich operacji magazynowych. Pozwalają na niemal błyskawiczne kompletowanie dostaw do klientów, bardzo poważnie redukują czas potrzebny na przyjęcie do magazynu.

Automatyzacja procesu identyfikacji towarów ułatwia również inne operacje, jak na przykład inwentaryzację stanu magazynu. Informatyzacja pozwala również na łatwe przetwarzanie dodatkowych danych związanych z towarami – między innymi numerów seryjnych, kodów dostawców i poddostawców, odbiorców. W ten sposób, np. w przypadku wykrycia wad fabrycznych czy konstrukcyjnych dowolnego wyrobu, można łatwo i szybko odszukać jego nabywców.

WMS to bardzo użyteczne i elastyczne systemy oprogramowania, o niesłychanie szerokich możliwościach. Warto podkreślić, że są również skalowalne – mogą więc „rosnąć” razem z firmą.