Drukuj
Kategoria: W wolnym czasie

Zatkanie kanalizacji może przynieść wiele negatywnych skutków, łącznie z poważną awarią całego systemu kanalizacyjnego. Takim sytuacjom można zapobiegać i reagować w momencie, kiedy można jeszcze skutecznie przeczyścić rury, usuwając z nich wszelkie nieczystości i elementy stałe. W tym celu można skorzystać ze stałego monitorowania kanalizacji lub doraźnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Na czym to polega?

W celu sprawdzenia w systemie kanalizacji drożności rur przeprowadza się kamerowanie kanałów. Firma Spectare oferuje m.in. taką usługę, która polega na wprowadzeniu do wnętrza kanalizacji kamery. Dzięki niej naocznie można przekonać się, w jakiej kondycji są rury i czy kanały nie są zapchane. Monitoring umożliwia ocenę wizualną stanu faktycznego w kanalizacji i dokonanie dokładnych pomiarów.

Kamerowanie ma wiele zalet, ponieważ pozwala na odszukanie niewidocznych na powierzchni ziemi studzienek, na dokładne określenie lokalizacji przyłączy i spadku badanego odcinka kanału. Dzięki kamerom można precyzyjnie zidentyfikować miejsca awaryjne, które mogą w przyszłości prowadzić do poważnych problemów w całym systemie kanalizacji. Kamera obrazuje, gdzie znajdują się ewentualne spękania, załamania, zatory, wrastające w rury korzenie, przecieki i wycieki oraz wszelkie inne nieprawidłowości, jakie z czasem mogą pojawić się w toku normalnej eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Kiedy wykonuje się taką usługę?

Zwykle kamerowanie kanałów zlecane jest przy okazji dokonywania przeglądów odbiorowych nowych i zmodernizowanych lub wyremontowanych kanałów, jeszcze przed ich ostatecznym uruchomieniem. Inspekcja przy użyciu kamer wideo umieszczanych w kanałach i przewodach ściekowych dokonywana jest przy przypuszczalnie wysokim ryzyku zaistnienia awarii. Każda kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna powinna być poddawana kontroli przynajmniej raz na kilka lat, aby móc stwierdzić, czy działa ona poprawnie. Kiedy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zleca wykonanie instalacji kanalizacyjnej, przy jej odbiorze może dokonać inspekcji TV kanalizacji. W podobny sposób indywidualni zleceniodawcy mogą przekonać się, czy kanalizacja została wykonana poprawnie, zgodnie z wcześniej ustalonym projektem. Od wykonawcy kanalizacji można zażądać dokonania monitoringu systemy kanalizacyjnego w trakcie odbioru powykonawczego, zgodnie z obowiązującą Polską Normą „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” z marca 2002 roku.